บริการผู้ซื้อ

 เราจะช่วยท่านประหยัดเวลาในการหาทรัพย์สิน เพราะเราคือ ศูนย์รวมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท มีการจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ทำให้สะดวกต่อการค้นหาทรัพย์สิน มีการทำการตลาดแบบ Search Engine Optimization (SEO) ใน Google เพื่อให้การค้นหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว พร้อมรูปถ่ายแบบ Panorama จึงทำให้ทางผู้ซื้อได้มองเห็นภาพเสมือนจริงของอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านสนใจเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาทรัพย์สิน

      เราจะช่วยท่านเป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่มีการบวกราคาเกินจริงเราเน้นความซื่อสัตย์ในการขาย รวมถึงการดูแลและเป็นคนกลางในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมจัดเตรียมเอกสารในการดำเนินการขอสินเชื่อให้กับทางผู้ซื้อ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อ ในการทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน

Visitors: 1,218,278